103 ani de la Unirea Bucovinei cu Romania

La sfârșitul primului război mondial, Austro-Ungaria a intrat într-un proces rapid de dezintegrare. Propunerile președintelui american Woodrow Wilson din ianuarie 1918, privind reorganizarea Europei pe baza principiului naționalităților, a stimulat lupta de eliberare a popoarelor asuprite din monarhia habsburgică.

La sfârşitul lunii octombrie 1918 a izbucnit revoluţia la Viena, la 11 noiembrie împăratul Carol I de Habsburg a abdicat, iar Austria a devenit republică.

Pe ruinele monarhiei habsburgice au apărut noi state (Polonia, Cehoslovacia), iar altele (România, Iugoslavia) şi-au întregit unitatea teritorială; la rândul lor, Austria şi Ungaria au devenit state independente.

În ziua de 4/17 octombrie 1918 deputaţii români în Parlamentul de la Viena au decis să facă uz de dreptul popoarelor la autodeterminare şi au constituit Consiliul Naţional Român din Austria. La 9/22 octombrie apărea la Cernăuţi gazeta „Glasul Bucovinei”, în jurul căreia s-au grupat principalele personalităţi politice şi culturale ale românilor, care au militat pentru unirea Bucovinei cu patria mamă.

Întrunită la Cernăuţi sub preşedinţia lui Iancu Flondor, Adunarea Naţională Constituantă a Bucovinei, a hotărât, la 14/27 octombrie, unirea acestui, teritoriu cu România. Totodată, a fost ales un Consiliu Naţional, pentru rezolvarea problemelor recente.


Moțiunea de Unire a Bucovinei cu România

15/28 noiembrie 1918

Moțiunea adoptată de Congresul general al Bucovinei privind unirea necondiționată și pentru totdeauna a Bucovinei cu România.

Consiliul Naţional a decis convocarea Congresului general al Bucovinei. La 15/28 noiembrie 1918 a fost adoptată Declaraţia care se încheia „Congresul general al Bucovinei, întrupând suprema putere a ţării şi fiind investiţi singuri cu puteri legiuitoare, în numele suveranităţii naţionale hotărâm: Unirea necondiţionată şi pe vecie a Bucovinei, în vechile ei hotare până la Ceremuş, Colacin şi Nistru cu Regatul României”. 


Glasul Bucovinei

29 noiembrie 1918

Publicația ”Glasul Bucovinei” în care Ion Nistor anunță hotărârea Congresului general al Bucovinei de unire cu România.


Decretul de unire a Bucovinei cu România semnat de Ferdinand I, rege al României și I.I.C. Brătianu, președinte al Consiliului de Miniștri.

18/31 decembrie 1918

Actul Unirii Bucovinei a fost confirmat de regele Ferdinand prin decretul din 18/31decembrie 1918 când doi reprezentanţi ai acestei provincii au intrat în Guvernul României. 

Parlamentul român, întrunit în şedinţă solemnă la 29 decembrie 1919, a confirmat actul unirii. adoptat de Congresul general al Bucovinei la 15/28 noiembrie 1918.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*