×

ACCIDENTELE ÎN TRANSPORTUL FEROVIAR, AERIAN ȘI NAVAL VOR FI INVESTIGATE DE UN BIROU INDEPENDENT

ACCIDENTELE ÎN TRANSPORTUL FEROVIAR, AERIAN ȘI NAVAL VOR FI INVESTIGATE DE UN BIROU INDEPENDENT

Biroul de Investigare a Accidentelor și Incidentelor în Transporturi va fi responsabil de investigarea evenimentelor în transportul feroviar, aerian și naval și va emite recomandări pentru a spori siguranța. Instituția va fi independentă în luarea deciziilor față de orice operator de transport, administrator de infrastructură, autoritate de siguranță și reglementare sau orice parte ale cărei interese ar putea intra în conflict cu atribuțiile Biroului.

Decizia de înființare a Biroului a fost aprobată în ședința Guvernului, din 25 ianuarie curent, și răspunde angajamentelor Republicii Moldova în cadrul Acordului de Asociere la Uniunea Europeană de transpunere a legislației comunitare.

În prezent, în Republica Moldova nu există o instituție/autoritate independentă de investigare a accidentelor în transporturi din punct de vedere al siguranței, care ar avea scopul prevenirii acestora. De regulă, la investigarea unui incident participă organul de urmărire penală, care are misiunea de a stabili vinovatul, nu și cauza.

Astfel, va fi posibilă prevenirea incidentelor de transport, va fi diminuată gravitatea acestora și vor fi înlăturate cauzele producerii lor, prin verificarea stării tehnice a unităților de transport de tip aerian, feroviar și naval.

Publică comentariul