Au fost alocate noi cote de capacități a energiei electrice regenerabile valabile până în 2025

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) salută Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea limitelor de capacitate, cotelor maxime și categoriilor de capacitate în domeniul energiei electrice din surse regenerabile, valabile până la data de 31 decembrie 2025.

Documentul prevede alocarea unor noi cote de capacități a energiei electrice regenerabile valabile până în 2025 și permite implementarea schemelor de suport prevăzute de art. 34 al Legii nr.10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile prin preț fix, stabilit în cadrul licitației, pentru producătorii eligibili care dețin sau urmează să dețină centrale electrice cu o putere cumulată mai mare decât limita de capacitate stabilită de Guvern, și tarif fix, stabilit și aprobat de ANRE pentru producătorii eligibili care dețin sau urmează să dețină centrale electrice cu o putere cumulată ce nu depășește limita de capacitate stabilită de Guvern, dar care nu trebuie să fie mai mică de 10 kW.

Valorificarea cotelor maxime stabilite de Guvern va duce la creșterea considerabilă a ponderii energiei electrice produse din surse regenerabile în consumul total de energie electrică.

În acest context, ANRE aduce la cunoștință tuturor părților interesate că, în conformitate cu pct.111 al Regulamentului privind confirmarea statutului de producător eligibil aprobat prin Hotărârea nr.251/2019, cererile pentru confirmarea statutului de producător eligibil pot fi depuse de către solicitanți, începând cu data stabilită în hotărârea ANRE de aprobare a tarifelor fixe la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie.

Totodată, în conformitate cu Metodologia de determinare a tarifelor fixe şi a prețurilor la energia electrică produsă  de producătorii eligibili din surse regenerabile de energie, aprobată prin Hotărârea ANRE nr.375 din 28.09.2017, tarifele fixe se aprobă anual de către Consiliul de Administrație al ANRE și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nu mai târziu de data de 1 martie a fiecărui an.

Despre data lansării recepționării cererilor și tarifele fixe aplicabile pentru anul 2022 pentru producătorii eligibili din surse regenerabile Agenția va informa suplimentar.

ANRE garantează transparența maximă a procesului de confirmare a statutului de producător eligibil și îndeamnă părțile interesate să urmărească pagina web oficială https://www.anre.md/ pentru a se informa despre evoluțiile la subiect.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*