×

Documente semnate de Alexandu Ioan Cuza! 165 de ani de la Unirea Principatelor Române din 24 ianuarie 1859

Documente semnate de Alexandu Ioan Cuza! 165 de ani de la Unirea Principatelor Române din 24 ianuarie 1859

În fiecare an, la 24 ianuarie, România aniversează un moment crucial al istoriei naționale – Unirea Principatelor Române, act ce a marcat decisiv procesul de unificare națională și modernizare a societății românești, posibil prin voința neabătută și solidaritatea la nivel național, în ciuda contextului politic complex de la acel moment, mai ales la nivel internațional.

Unirea Moldovei cu Muntenia şi revendicarea libertăţii şi egalităţii în drepturi a naţiunii române din Transilvania şi Banat, obiective formulate de revoluţionarii de la 1848, au reprezentat programul politic esenţial al românilor din a doua jumătate a secolului al XIX-lea.

Tratatul de pace de la Paris (30 martie 1856), încheiat în urma Războiului Crimeei, a făcut posibilă convocarea, în Ţara Românească şi Moldova, a Adunărilor ad-hoc, în care erau reprezentate principalele categorii sociale (inclusiv ţărănimea, reprezentând peste 80% din populaţie) şi care urmau să formuleze principalele deziderate ale ţării. După dezbateri, Adunarea ad-hoc a Moldovei din Iași a adoptat obiectivul principal – Unirea Principatelor într-un singur stat cu numele de România, rezoluţia votată în unanimitate la Bucureşti cuprinzând aceleaşi deziderate.

Guvernul francez a susținut ferm cauza românească, astfel încât, după laborioase negocieri, Conferinţa ambasadorilor puterilor garante, întrunită la Paris, a încheiat Convenţia de la Paris (7/19 august 1858), cu următoarele prevederi: Muntenia şi Moldova urmau să poarte numele de Principatele Unite; la Focşani se înființa o Comisie Centrală – pentru pregătirea legilor – şi o Curte de Casaţie comună; toţi cetăţenii erau egali în faţa legilor; privilegiile şi rangurile de boierie se desfiinţau.

A urmat alegerea noilor domni, în acord cu formula de compromis agreată de Marile Puteri. În Moldova, la 5 ianuarie 1859, colonelul Alexandru Ioan Cuza, comandant al armatei moldovene şi candidat de ultimă oră al unioniştilor, a fost proclamat în unanimitate domn al ţării. Spre surpriza tuturor, și la Bucureşti a fost ales, la 24 ianuarie 1859, tot Alexandru Ioan Cuza, ca domnitor al Munteniei.

Convenţia de la Paris statuase câte un principe în fiecare ţară, dar nu precizase că ar putea fi una şi aceeaşi persoană. Prin dubla alegere a lui Cuza, dorinţa esenţială a naţiunii punea marile puteri garante în fața faptului împlinit, respectând formal și prevederile convenției menționate.

„Alegerea colonelului Cuza – sublinia Victor Place, consulul Franţei la Iaşi – reprezintă triumful complet al ideilor unioniste şi liberale împotriva vechiului sistem de corupţie, moldovenii dovedind că sunt la înălţimea speranţelor ce s-au pus în ei”. Iar a doua alegere, de la 24 ianuarie 1859, constituia „expresia cea mai adevărată a sentimentului naţional”.

Au fost trimiși imediat reprezentanți diplomatici români, însărcinați cu misiunea recunoașterii unirii la Constantinopol, Paris și în alte capitale europene importante. Vasile Alecsandri, marele scriitor, a fost cel mai important și activ dintre acești diplomați, îndeplinind funcția de ministru al Afacerilor Străine în Guvernele de la Iași (17 ianuarie-11 iunie 1859), și București (11 octombrie 1859 – 28 mai 1860). Deși inițial a existat o opoziție internațională categorică la Unirea Principatelor, Franța s-a pronunțat pentru recunoașterea dublei alegeri, contribuind decisiv la schimbarea atitudinii celorlalte puteri garante.

Dând dovadă de moderație, tact și înțelepciune, Domnitorul Alexandru Ioan Cuza, trimișii săi diplomatici și oamenii politici români, în ansamblul lor, au căutat să evite gesturile intempestive, reușind să obțină până în toamna anului 1859 recunoașterea dublei alegeri, chiar dacă avea un caracter excepțional, fiind valabilă exclusiv pe durata domniei lui Cuza.

Printr-un Protocol special, Austria, Franţa, Marea Britanie, Prusia, Rusia şi Turcia au recunoscut învestirea lui Alexandru Ioan Cuza ca domn al Moldovei şi al Ţării Româneşti, fiecare ţară păstrându-şi în continuare guvernul, capitala şi Adunarea Legislativă.

A urmat apoi o lungă negociere atât în plan diplomatic, în străinătate, cât și în plan politic intern, în țară, pentru pregătirea unirii politice și administrative, recunoscută până la sfârșitul anului 1861.

Se încheia astfel primă etapă în realizarea unirii depline, politico-administrative, prin formarea primului guvern al României moderne, la 22 ianuarie 1862, sub conducerea prim-ministrului Barbu Catargiu, reprezentant al conservatorilor.

Peste două zile, la 24 ianuarie 1862 a avut loc prima ședință a Guvernului României, în fostul palat al Adunării Deputaților din Dealul Mitropoliei, în tandem cu cea dintâi ședință comună a membrilor Adunărilor Legislative de la Iași și București, marcând încheierea etapei realizării unirii depline și trecerea la etapa modernizării statului.

Domnitorul Alexandru Ioan Cuza a venit special de la Iași pentru a asista la acest important eveniment, fiind întâmpinat cu entuziaste manifestări populare de-a lungul drumului, în special la Buzău, Focșani și Ploiești. Aceeași bucurie și speranță în domnitor s-a manifestat și la București, pe fondul unei agitații fără precedent a țărănimii ostile conservatorilor și animată de promisiunea împroprietăririi, lansată de liberalii radicali. Alexandru Ioan Cuza a știut să aplaneze cu tact starea de agitație și să tempereze spiritele, plecând pe jos din Dealul Mitropoliei și trecând prin mijlocul miilor de oameni care l-au salutat cu entuziasm.

În lunile următoare, Guvernul și Adunarea Legislativă vor adopta o serie de măsuri administrative și legi privind centralizarea și unificarea diverselor instituții și servicii ale statului.

Înfăptuirea Unirii Principatelor a marcat o profundă schimbare în domeniul relaţiilor externe ale noului stat, iar o trăsătură esențială a politicii externe a Principatelor Unite în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza o constituie inaugurarea de acțiuni diplomatice de sine stătătoare, concretizarea unei politici externe românești, oficială și cu caracter permanent, orientată în direcția realizării obiectivelor fundamentale ale națiunii române. O altă caracteristică esenţială a politicii externe româneşti în această perioadă a reprezentat-o politica faptului împlinit, al cărei debut a constituit-o, de altfel, dubla alegere a Domnitorului Cuza.

Principalele obiective urmărite au fost: desăvârşirea Unirii Principatelor sub dublul său aspect, primul legat de recunoaşterea de către Europa a dublei alegeri, celălalt de acceptarea de către Poartă şi puterile garante a unirii depline în plan politic şi administrativ, apărarea şi consolidarea autonomiei ţării, încheierea de tratate şi convenţii direct cu alte state, înfiinţarea de agenţii diplomatice proprii, toate aceste măsuri urmărind obținerea independenței de stat.

421988247_685785313737150_5223128217392924322_n-674x1024 Documente semnate de Alexandu Ioan Cuza! 165 de ani de la Unirea Principatelor Române din 24 ianuarie 1859

422345846_685785470403801_3245136614357000001_n-1024x717 Documente semnate de Alexandu Ioan Cuza! 165 de ani de la Unirea Principatelor Române din 24 ianuarie 1859

421943512_685786343737047_196553445708566697_n-703x1024 Documente semnate de Alexandu Ioan Cuza! 165 de ani de la Unirea Principatelor Române din 24 ianuarie 1859

422282493_685786330403715_9113836535355787517_n-732x1024 Documente semnate de Alexandu Ioan Cuza! 165 de ani de la Unirea Principatelor Române din 24 ianuarie 1859

421878351_685786187070396_4969462213395271015_n-633x1024 Documente semnate de Alexandu Ioan Cuza! 165 de ani de la Unirea Principatelor Române din 24 ianuarie 1859

422341848_685786183737063_3636141563847884344_n-616x1024 Documente semnate de Alexandu Ioan Cuza! 165 de ani de la Unirea Principatelor Române din 24 ianuarie 1859

422319546_685786073737074_1429115558791453191_n-604x1024 Documente semnate de Alexandu Ioan Cuza! 165 de ani de la Unirea Principatelor Române din 24 ianuarie 1859

422278515_685786083737073_6191965130404111825_n-599x1024 Documente semnate de Alexandu Ioan Cuza! 165 de ani de la Unirea Principatelor Române din 24 ianuarie 1859

422328481_685786070403741_6105173169111881144_n-597x1024 Documente semnate de Alexandu Ioan Cuza! 165 de ani de la Unirea Principatelor Române din 24 ianuarie 1859

422293166_685786147070400_8573861842221539965_n-629x1024 Documente semnate de Alexandu Ioan Cuza! 165 de ani de la Unirea Principatelor Române din 24 ianuarie 1859

422080554_685786190403729_821486740547535890_n-698x1024 Documente semnate de Alexandu Ioan Cuza! 165 de ani de la Unirea Principatelor Române din 24 ianuarie 1859

422304263_685786130403735_1758212100609095034_n-649x1024 Documente semnate de Alexandu Ioan Cuza! 165 de ani de la Unirea Principatelor Române din 24 ianuarie 1859

421866247_685786157070399_7062816435882932769_n-700x1024 Documente semnate de Alexandu Ioan Cuza! 165 de ani de la Unirea Principatelor Române din 24 ianuarie 1859

422341751_685786203737061_8524999984146954618_n-682x1024 Documente semnate de Alexandu Ioan Cuza! 165 de ani de la Unirea Principatelor Române din 24 ianuarie 1859

422332827_685786367070378_4615956376908812974_n-692x1024 Documente semnate de Alexandu Ioan Cuza! 165 de ani de la Unirea Principatelor Române din 24 ianuarie 1859

422295906_685786417070373_7419880059381822661_n-788x1024 Documente semnate de Alexandu Ioan Cuza! 165 de ani de la Unirea Principatelor Române din 24 ianuarie 1859
422307210_685786450403703_7073502769517817352_n-792x1024 Documente semnate de Alexandu Ioan Cuza! 165 de ani de la Unirea Principatelor Române din 24 ianuarie 1859

422089017_685786440403704_7833938805909760087_n-788x1024 Documente semnate de Alexandu Ioan Cuza! 165 de ani de la Unirea Principatelor Române din 24 ianuarie 1859

422337986_685786640403684_1036019669615851889_n-660x1024 Documente semnate de Alexandu Ioan Cuza! 165 de ani de la Unirea Principatelor Române din 24 ianuarie 1859

422295351_685786597070355_3687022609942077017_n-651x1024 Documente semnate de Alexandu Ioan Cuza! 165 de ani de la Unirea Principatelor Române din 24 ianuarie 1859

422338098_685786507070364_3805995256696123594_n-642x1024 Documente semnate de Alexandu Ioan Cuza! 165 de ani de la Unirea Principatelor Române din 24 ianuarie 1859

422314795_685786557070359_1259414850573716334_n-641x1024 Documente semnate de Alexandu Ioan Cuza! 165 de ani de la Unirea Principatelor Române din 24 ianuarie 1859

422354392_685786553737026_8934426131408184279_n-726x1024 Documente semnate de Alexandu Ioan Cuza! 165 de ani de la Unirea Principatelor Române din 24 ianuarie 1859

422310478_685786517070363_2357103716452887663_n-706x1024 Documente semnate de Alexandu Ioan Cuza! 165 de ani de la Unirea Principatelor Române din 24 ianuarie 1859

422329413_685787160403632_5985018879042445661_n-762x1024 Documente semnate de Alexandu Ioan Cuza! 165 de ani de la Unirea Principatelor Române din 24 ianuarie 1859

421803873_685787303736951_6616032226603683172_n-677x1024 Documente semnate de Alexandu Ioan Cuza! 165 de ani de la Unirea Principatelor Române din 24 ianuarie 1859

422306967_685787267070288_4853325098043071017_n-633x1024 Documente semnate de Alexandu Ioan Cuza! 165 de ani de la Unirea Principatelor Române din 24 ianuarie 1859

422298998_685787207070294_3293509268669364586_n-626x1024 Documente semnate de Alexandu Ioan Cuza! 165 de ani de la Unirea Principatelor Române din 24 ianuarie 1859

422323318_685787237070291_7895905838370455586_n-617x1024 Documente semnate de Alexandu Ioan Cuza! 165 de ani de la Unirea Principatelor Române din 24 ianuarie 1859

422288494_685787240403624_5291915194452435719_n-636x1024 Documente semnate de Alexandu Ioan Cuza! 165 de ani de la Unirea Principatelor Române din 24 ianuarie 1859

422288495_685787220403626_7569461557108916895_n-632x1024 Documente semnate de Alexandu Ioan Cuza! 165 de ani de la Unirea Principatelor Române din 24 ianuarie 1859

422061486_685787190403629_3904148659693398709_n-607x1024 Documente semnate de Alexandu Ioan Cuza! 165 de ani de la Unirea Principatelor Române din 24 ianuarie 1859

Partajează acest conținut:

Publică comentariul