Moldovatransgaz va încheia cu SA Energocom un contract pentru achiziționarea primelor 5 mil. m3 de gaze naturale. Prețul de achiziționare a gazelor naturale va acoperi cheltuielile operaționale, taxele și impozitele și nu va include profit.

Moldovatransgaz va încheia cu SA Energocom un contract pentru achiziționarea primelor 5 mil. m3 de gaze naturale. Prețul de achiziționare a gazelor naturale va acoperi cheltuielile operaționale, taxele și impozitele și nu va include profit.

Ministerele și alte autorități administrative centrale vor urgenta realizarea măsurilor stipulate în Procesul-verbal nr.12-53-242-7749 al ședinței Comisiei din 13 octombrie 2021 și vor prezenta Comisiei, până la data de 25 octombrie 2021, rapoartele cu privire la nivelul de progres în realizarea măsurilor specificate.

SA „Moldovagaz” va încheia cu SRL „Moldovatransgaz” un contract de echilibrare pe perioada stării de urgență.

SRL „Moldovatransgaz” va încheia cu SA „Energocom” un contract pentru achiziționarea primelor 5 mil. m3 de gaze naturale. Prețul de achiziționare a gazelor naturale de către SRL „Moldovatransgaz” de la SA „Energocom” va acoperi cheltuielile operaționale, taxele și impozitele și nu va include profit.

Furnizorii de servicii de găzduire a conținutului online și furnizorii de conținut online de pe teritoriul Republicii Moldova sunt obligați ca, la decizia Serviciului de Informații ți Securitate al Republicii Moldova, să întrerupă imediat, cu informarea publicului, transmiterea într-o rețea de comunicații electronice ori stocarea conținutului, prin eliminarea acestuia la sursă, dacă prin conținutul respectiv se promovează informații false ce afectează securitatea național!, în condițiile stării de urgență aprobate prin Hotărârea Parlamentului nr. 148/2021.

Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova va aproba prin ordin și va face public! lista surselor cu conținut online care promovează informații false ce afectează securitatea națională în condițiile de stării de urgență aprobate de către Parlament.

Furnizorii de rețea și / sau servicii de comunicații electronice accesibile  publicului, în temeiul ordinului Serviciului de Informa”ii#i Securitate al Republicii Moldova, au obliga”ia de a bloca imediat accesul utilizatorilor din Republica Moldova la sursele cu conținut online incluse în ordinul menționat

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*