Pentru prima dată de la Independență Guvernul a aprobat Strategia națională de dezvoltare „Moldova 2030”

Republica Moldova este în continuă transformare, fiind afectată direct de evenimentele regionale
și globale: creșterea prețurilor la produsele energetice și produsele alimentare, criza de securitate
din regiune pe fundalul agresiunii Federației Ruse în Ucraina, reformatarea lanțurilor valorice și
chiar schimbările climaterice care afectează producția agricolă. În acest context extrem de dificil,
pe lângă intervențiile de scurtă durată pentru a face față crizelor curente, Guvernul și-a propus
definirea unei viziuni de dezvoltare pe termen mediu și lung, pentru a consolida reziliența față de
crizele viitoare și a crea baza pentru dezvoltarea durabilă și incluzivă a țării.
Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova 2030” (în continuare SND) este documentul național
de viziune strategică pe termen lung, care indică direcțiile de dezvoltare a țării și a societății și care
adaptează prioritățile, obiectivele, indicatorii și țintele angajamentelor internaționale asumate de
către Republica Moldova la contextul național, în special Agenda de Dezvoltare Durabilă 2030,
Acordul de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană și angajamentele care derivă din
statutul de țară-candidat pentru aderarea la UE. Guvernul stabilește în SND prioritățile naționale,
iar structura și elementele acesteia stau la baza dezvoltării cadrului național de planificare
strategică, evidențiind viziunea, prioritățile, obiectivele, direcțiile de intervenție relevante pe
termen lung.
SND propune o viziune de dezvoltare centrată pe om, având la bază concluzia în urma
implementării precedentei strategii „Moldova 2020”, conform căreia acest document de planificare
strategică trebuie să adopte o abordare holistică privind dezvoltarea umană (în schimbul centrării
excesive pe obiective înguste de dezvoltare economică). În cadrul acestei viziuni, omul este
beneficiar, nu resursă sau instrument, al dezvoltării, iar însăși dezvoltarea presupune un conținut
tangibil, de creștere a bunăstării.

Domenii de dezvoltare:
Analiza situației
Contextul internațional
Persistența schimbărilor climaterice și hazardurilor naturale asociate
Avansarea revoluției digitale
Dezvoltarea proceselor și materialelor disruptive
Modificările în cultura muncii
Modificările în paradigma industrială
Mutațiile economice și geopolitice globale
Acutizarea securității militare în regiune
Presiunile demografice globale în creștere
Avansarea conștiinței civice a noii generații
Riscurile noilor pandemii
Veniturile oamenilor
Infrastructura și condițiile de trai
Nivelul de educație
Cultura și dezvoltarea personală
Starea de sănătate
Solidaritatea și protecția socială
Încrederea în administrația publică
Încrederea în justiție
Securitatea umană
Calitatea mediului ambiant
Viziunea de dezvoltare 2030
Obiectivele de dezvoltare 2030
Direcții de politici și intervenții prioritare
Activitatea Parlamentului
Reforma administrației publice
E-Transformarea guvernării, societății și economiei
Politici şi management în domeniul bugetar-fiscal
Guvernare eficientă bazată pe evidențe și știință
Reforma justiției
Susținerea și implicarea diasporei
Cultură și politici culturale
Politici şi management în domeniul macroeconomic și de dezvoltare a economiei
Susținerea întreprinderilor mici și mijlocii
Protecția concurenței și ajutoarele de stat
Promovarea oportunităților investiționale
Dezvoltarea durabilă a agriculturii
Politici şi management în domeniul sectorului forestier
Securitate și eficienţă energetică, energie din surse regenerabile
Dezvoltarea sectorului industrial
Politici şi management în domeniul dezvoltării regionale si construcțiilor
Politici şi management în domeniul transporturilor şi infrastructurii drumurilor
Dezvoltarea drumurilor și transporturilor auto
Dezvoltarea transportului feroviar
Dezvoltarea transportului naval
Dezvoltarea transportului aerian
Politici şi management în domeniul protecţiei mediului
Politici şi management în domeniile locuinţelor, serviciilor comunale, utilităților publice
și dezvoltării comunitare
Politici şi management în domeniul ocrotirii sănătății
Politici de tineret, educație și cercetare
Politici și management în domeniul muncii și incluziunii
Protecție socială
Politici și management de securitate și ordine publică

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*