×

Produsul Intern Brut a R. Moldova este în scădere cu 2,3%, însumând 70,2 miliarde de lei

Produsul Intern Brut a R. Moldova este în scădere cu 2,3%, însumând 70,2 miliarde de lei

Biroul Național de Statistică informează că, conform estimărilor preliminare, Produsul Intern Brut (PIB) în trimestrul II 2023, a însumat 70,2 miliarde de lei, prețuri curente de piață, în descreștere – în termeni reali – cu 2,2% față de trimestrul II 2022 pe seria brută. Pe seria ajustată sezonier, PIB în trimestrul II 2023 s-a redus cu 2,3% comparativ cu trimestrul II 2022 și cu 0,5% comparativ cu trimestrul I 2023 (vezi Tabelul 1).

PIB estimat pentru semestrul I 2023, potrivit datelor preliminare, a constituit 133,9 miliarde de lei, în descreștere, în termeni reali, cu 2,3% față de semestrul I 2022 (vezi Tabelul 2).

Evoluția trimestrială a PIB în perioada 2021-2023, calculată ca serie brută și serie ajustată sezonier, este prezentată în Tabelul 1.

Tabelul 1. Dinamica trimestrială a PIB în anii 2021-2023 (%)

 Trim. ITrim. IITrim. IIITrim. IVAn
–  în % față de perioada respectivă din anul precedent
Serie brută2021108,7116,8111,7118,3113,9
20222101,299,890,591,395,0
2023297,697,8
Serie ajustată sezonier32021106,4115,2115,3118,7
20222100,799,790,090,3
2023297,897,7
–  în % față de trimestrul precedent
Serie ajustată sezonier32021110,1100,4103,3103,9
2022293,499,593,3104,2
20232101,199,5  

Descarcă datele în format .xlsx

PIB în trimestrul II 2023 (serie brută)

Categorii de resurse

În trimestrul II 2023, valoarea adăugată brută (VAB) total pe economie, cu o pondere de 87,0% la formarea PIB, s-a redus (în termeni reali) cu 0,3% față de trimestrul II 2022, generând scăderea PIB cu 0,3% (vezi Tabelul A1 din anexă).

Impact negativ asupra evoluției PIB în trimestrul II 2023 față de trimestrul II 2022 au avut în special următoarele activități:

 • comerțul cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor (a cauzat scăderea PIB cu 1,6%), cu o pondere de 18,3% la formarea PIB și o reducere a VAB pe activitățile respective cu 8,5%;
 • construcțiile (-1,0%), cu o pondere de 6,0% la formarea PIB și o reducere a VAB cu 14,5%;
 • industria prelucrătoare (-0,9%), cu o pondere de 8,5% la formarea PIB și o reducere a VAB cu 9,6%;
 • alte activități de servicii (-0,5%), cu o pondere de 1,4% la formarea PIB și o reducere a VAB cu 26,4%.

Influență pozitivă asupra evoluției PIB au avut următoarele activități:

 • sănătate și asistență socială (+1,2%), cu o pondere de 5,7% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 25,7%;
 • învățământ (+1,2%), cu o pondere de 7,2% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 23,3%;
 • informații și comunicații (+0,8%), cu o pondere de 6,9% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 13,2%;
 • agricultură, silvicultură și pescuit (+0,5%), cu o pondere de 5,3% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 10,6%.

Impozitele nete pe produs cu o pondere de 13,0% la formarea PIB au influențat descreșterea PIB cu 2,0%, volumul acestora micșorându-se cu 13,5%.

Categorii de utilizări

Din punct de vedere al utilizării PIB (vezi Tabelul A1 din anexă), descreșterea în trimestrul II 2023 față de trimestrul II 2022 a fost cauzată în principal de reducerea:

 • consumului final al gospodăriilor populației (a cauzat scăderea PIB cu 6,4%), volumul căruia s-a micșorat cu 7,7%;
 • formării brute de capital fix (-1,4%) volumul căreia s-a diminuat cu 5,9%, contribuind cu 20,2% la formarea PIB;
 • consumului final al administrației publice (-0,3%) volumul căruia s-a diminuat cu 1,6%, contribuind cu 19,2% la formarea PIB.

O contribuție pozitivă asupra evoluției PIB a avut exportul net de bunuri și servicii (+5,8%).

În Figura 1 este prezentată evoluția trimestrială a PIB în anii 2015-2023 exprimată în prețurile medii ale anului 2015.

PIB_trim_II_Sem_I_2023 Produsul Intern Brut a R. Moldova este în scădere cu 2,3%, însumând 70,2 miliarde de lei

Descarcă datele în format .xlsx

PIB în semestrul I 2023 (serie brută)

În semestrul I 2023, potrivit datelor preliminare, PIB a constituit 133,9 miliarde de lei, prețuri curente de piață, fiind în descreștere, în termeni reali, cu 2,3% față de semestrul I 2022 (vezi Tabelul 2).

Tabelul 2. PIB în semestrul I 2023

 2023
Trimestrul ITrimestrul IISemestrul I
PIB, prețuri curente, mil. lei63 67670 238133 914
În % față de perioada corespunzătoare din anul precedent97,697,897,7

Descarcă datele în format .xlsx

Categorii de resurse

În semestrul I 2023 VAB total pe economie, cu o pondere de 85,9% la formarea PIB, s-a redus (în termeni reali) cu 1,8% față de semestrul I 2022, fapt ce a cauzat descreșterea PIB cu 1,6% (vezi Tabelul A4 din anexă).

Descreșterea PIB în perioada de referință a fost cauzată de următoarele activități:

 • comerțul cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor (a generat scăderea PIB cu 1,4%), cu o pondere de 17,7% la formarea PIB și o reducere a VAB pe activitățile respective cu 7,4%;
 • industria prelucrătoare (-1,1%), cu o pondere de 8,6% la formarea PIB și o reducere a VAB cu 11,8%;
 • construcțiile (-1,0%), cu o pondere de 5,8% la formarea PIB și o reducere a VAB cu 15,3%;
 • producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-0,9%), cu o pondere de 2,1% la formarea PIB și o reducere a VAB cu 33,4%.

Influență pozitivă asupra evoluției PIB au avut următoarele activități:

 • sănătate și asistență socială (+0,9%), cu o pondere de 5,9% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 17,1%;
 • informații și comunicații (+0,7%), cu o pondere de 7,4% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 10,2%;
 • învățământ (+0,5%), cu o pondere de 7,0% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 9,0%;
 • activități de cazare și alimentație publică (+0,3%), cu o pondere de 1,5% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 21,1%.

Impozitele nete pe produs cu o pondere de 14,1% la formarea PIB au cauzat descreșterea PIB cu 0,7%, volumul lor micșorându-se cu 5,0%.

Categorii de utilizări

Din punct de vedere al utilizării PIB (vezi Tabelul A4 din anexă) descreșterea în semestrul I 2023 față de semestrul I 2022 a fost cauzată în principal de consumul final al gospodăriilor populației (-4,7%), al cărui volum s-a redus cu 5,6%.

Contribuție pozitivă asupra evoluției PIB au avut :

 • exportul net de bunuri și servicii, generând creșterea PIB cu 2,3%, consecință a creșterii cu 0,4% a volumului exporturilor de bunuri și servicii corelată cu o diminuare a volumului importurilor de bunuri și servicii, cu 3,0%.
 • formarea brută de capital (+0,2%), cu o pondere de 21,2% la formarea PIB.

Informații suplimentare privind PIB în trimestrul II 2023 și semestrul I 2023 sunt prezentate în tabelele din anexă.

Partajează acest conținut:

Publică comentariul