Republica Moldova va primi luni Chestionarul de Aderare la Uniunea Europeană. 11 condiții pe care trebuie să le îndeplinească Chișinăul

Republica Moldova va primi luni Chestionarul de Aderare la Uniunea Europeană pentru a evalua starea cadrului legislativ, economic, instituțiilor, funcționarilor publici, anunțul a fost făcut de eurodeputatul român, Siegrfied Mureșan.
În urma răspunsurilor din chestionar, Uniunea Europeană va evalua gradul de pregătire a Republicii Moldova pentru a aderare și va reveni cu raport în care va prezenta rezultatul și recomandări care vor specifica ce reforme trebuie făcute de către autoritățile de la Chișinău. Pe 3 martie 2022, Maia Sandu, Natalia Gavrilița, Igor Grosu au semnat cererea de Aderare la Uniunea Europeană a Republicii Moldova.

Pentru a adera la Uniunea Europeană trebuie ca fiecare țară să îndeplinească următoarele condiții:

  • stabilitatea instituțiilor care garantează democrația, statul de drept, drepturile omului, respectarea și protecția minorităților;
  • o economie de piață funcțională și capacitatea de a face față presiunii concurențiale și forțelor pieței din cadrul Uniunii;
  • capacitatea de a-și asuma obligațiile care decurg din calitatea de membru, inclusiv de a adera la obiectivele uniunii politice, economice și monetare și de a adopta normele, standardele și politicile comune care constituie corpusul dreptului UE (acquis-ul comunitar).

O țară care dorește să adere la Uniunea Europeană adresează o cerere Consiliului, care solicită Comisiei să prezinte un aviz. Parlamentul European este notificat în legătură cu această cerere. În cazul în care avizul Comisiei este favorabil, Consiliul European poate decide – în unanimitate – acordarea statutului de țară candidată. În urma recomandării Comisiei, Consiliul decide – din nou, în unanimitate – dacă deschide sau nu negocierile. Totalitatea legislației UE (acquis-ul comunitar) este împărțită în peste 30 de capitole de politici. Înainte de a începe negocierile propriu-zise, Comisia întocmește un raport de „screening” (examinare) pentru fiecare capitol. Pe baza recomandărilor Comisiei, Consiliul decide în unanimitate dacă deschide sau nu noi capitole de negocieri.

Ori de câte ori progresele sunt considerate satisfăcătoare, Comisia poate recomanda „închiderea provizorie” a unui capitol. Din nou, Consiliul decide în unanimitate. După ce negocierile privind toate capitolele au fost încheiate, termenii și condițiile – inclusiv eventuale clauze de salvgardare și dispoziții tranzitorii – sunt încorporate într-un tratat de aderare între statele membre ale UE și țara candidată. Tratatul de aderare se poate semna numai după aprobarea Parlamentului European și după obținerea acordului unanim al Consiliului. Acesta este apoi supus ratificării de către toate statele contractante, în conformitate cu propriile cerințe constituționale (și anume, ratificare în parlament sau referendum).


Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*