Termoelectrica a scumpit energia electrică, 1 kw = 2 lei și 37 bani (fără TVA). Energia termică 1772 lei / Gcal (fără TVA)

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE HOTĂRÂRE nr. ____din noiembrie 2021 mun. Chișinău privind ajustarea extraordinară a prețului la energia electrică produsă și tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor de către S.A. „Termoelectrica”

În temeiul art. 9 alin. (2) lit. b) din Legea nr.92/2014 cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării, art. 7 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 107/2016 cu privire la energia electrică, în conformitate cu pct. 146 din Metodologia de calculare, aprobare și aplicare a prețurilor și tarifelor reglementate pentru producerea energiei electrice și termice, pentru serviciile de distribuție și furnizare a energiei termice, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 396/2019 din 01.11.2019, în corespundere cu pct.1 din Dispoziția nr.5 din 19.11.2021 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, în baza Notei de argumentare a Departamentului gaze naturale și energie termică, Consiliul de administrație al Agenției  Naționale  pentru Reglementare în Energetică HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă prețul pentru energia electrică produsă de centralele electrice de termoficare ale S.A. „Termoelectrica” în mărime de 237 bani/kWh(fără TVA). 

2. Se aprobă tariful pentru energia termică livrată consumatorilor de către S.A.„Termoelectrica” în mărime de 1772 lei / Gcal (fără TVA). 

3. Se abrogă Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 60/2020 din 10.03.2020 privind prețul la energia electrică produsă și tariful pentru energia termică livrată consumatorilor de către S.A. „Termoelectrica”. 

4. Prezenta Hotărâre își produce efectele începând cu 01 noiembrie 2021.5. Prezenta Hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la autoritatea emitentă, de la data publicării în Monitorul Oficial.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*